Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Zostaną nią objęci uczniowie klasy I c, zajęcia będą odbywać się dwa razy w miesiącu. Warsztaty będą miały przyczynić się do rozszerzania i pogłębiania wiedzy ucznia, rozwoju jego zainteresowań i zdolności, wspomagać koncentrację uwagi oraz pomagać wyrażać swoje emocje oraz budować pewność siebie. Ważnym aspektem będzie także uwrażliwienie dzieci na piękno przyrody, umożliwienie im jak najczęstszego wypowiadania się poprzez własną twórczość. Podczas spotkań nacisk będzie kładziony na doznania towarzyszące procesowi tworzenia niż jego efekty. Wykorzystane będą różnorodne środki i narzędzia.
Projekt składać się będzie z ośmiu MODUŁÓW:
I Kolorowa jesień
II Z wizytą w sadzie
III Świąteczne przygotowania
IV Karnawałowe szaleństwo
V Zimowe krajobrazy
VI W poszukiwaniu wiosny
VII Z wizytą w podwodny