Samorząd uczniowski 2023/2024

Martyna Marcinkowska- przewodnicząca

Maja Tyrakowska- zastępca

Kalina Balcerek- skarbnik

Filip Nowak- sekretarz

opiekun samorządu: mgr Szymon Adamski