Ortografia na wesoło -program został opracowany z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, uczęszczających do klasy trzeciej. W swojej pracy z dziećmi zauważyłam, że mimo wysiłków wkładanych w prace wiele uczniów ma problem z opanowaniem ortografii. Działania związane z realizacją programu będą opierały się na zdobywaniu przez dzieci kompetencji ortograficznych z wykorzystaniem gier ruchowych i stolikowych. Głównym celem programu jest rozwijanie i pogłębianie kompetencji językowych ze szczególnym naciskiem na kompetencje ortograficzne.Dzięki udziałowi w programie uczniowie będą mieli okazję uczenia się poprzez zabawę oraz dokonywania samokontroli swojej pracy. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element godziny lekcyjnej. Wprowadzone metody mają zwiększyć chęć poznania przez dzieci ortografii, rozbudzić ochotę do pracy i przezwyciężania trudności.