Emocje towarzyszą nam w każdej chwili życia. Celem powstania niniejszej innowacji jest potrzeba nauczenia się dzieci radzenia sobie z różnymi emocjami, jak również nabycie umiejętności ich rozpoznawania i nazywania. Dzięki realizacji innowacji, dzieci uczyć się będą nieagresywnych sposobów rozwiązywania problemów i konfliktów oraz rozwijać umiejętności rozpoznawania i nazywania „dobrych” wartości moralnych, które powinny być drogowskazem w życiu każdego człowieka. Zajęcia będą miały charakter dwuetapowy. Część pierwsza będzie dotyczyła zagadnień teoretycznych związanych z daną emocją, uczuciem. Wykorzystane zostaną karty pracy, teksty biblioterapeutyczne, filmiki oraz aktywizujące formy nauczania (mapa myśli, burza mózgów, rybia ość itp.), druga zaś wyrażania ekspresji emocjonalnej, poprzez techniki plastyczne oraz scenki sytuacyjne. Zajęcia odbywać się będą w ramach zajęć świetlicowych, na zajęciach w klasie 2a. Czas realizacji obejmuje jeden rok szkolny z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.