Dyrektor

mgr Elżbieta Bijacik-Knappe

Wicedyrektor

mgr Agnieszka Nadobna

Wicedyrektor

mgr Łukasz Pabisiak

Kierownik świetlicy

mgr Paulina Woldańska