APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ

Gdy ktoś się zrani lub skaleczy sięga do apteczki pierwszej pomocy medycznej, by szybko opatrywać rany, zaklejać plastrem zadrapania lub podać leki uśmierzające ból. A co się dzieje, jeśli mamy do czynienia ze zranieniem emocjonalnym?

Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej jest potrzebna, by pomóc nie tylko leczyć rany duszy, ale by również odzyskać dobry humor, nadzieję i nabywać odporność psychiczną.

Celem programu APTECZKA PIERWSZEJ POMOCY EMOCJONALNEJ jest rozwijanie

w  dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie
do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można
się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.

Program składa się z 10 części tematycznych, które koncentrują się na kształtowaniu pozytywnych postaw i zachowań, poprzez rozwijanie odporności psychicznej oraz optymistycznego podejścia do życia.

Część 1. APTECZKA SKARBÓW jak leczyć rany duszy

Część 2. OPTYMIZM – myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej!

Część 3  PRZYJAŹŃokazuj miłość i przyjaźń!

Część 4. KREATYWNOŚĆ – ucz się przez całe życie, odkrywaj!

Część 5. WYTRWAŁOŚĆ – nie poddawaj się, sukces w życiu to bieg na długi dystans!

Część 6. ZDROWIE FIZYCZNE – dbaj o zdrowie i ćwicz codziennie – to poprawia samopoczucie!

Część 7. SZCZEROŚĆ – nie komplikuj niepotrzebnie swojego życia!

Część 8. ŻYCZLIWOŚĆ – próbuj zrozumieć i wspierać innych!

Część 9WDZIĘCZNOŚĆ – okazuj wdzięczność za wszystko, co cię spotyka!

Część 10. MARZENIA – ustanawiaj cele dla siebie i podążaj za marzeniami

Zasady prowadzenia zajęć

Czas – Program składa się z 10 części tematycznych. Każda z nich obejmuje 3 spotkania po 45 minut, prowadzone zazwyczaj raz w tygodniu. Zakłada się, że optymalne rezultaty przyniesie zrealizowanie wszystkich spotkań w trakcie jednego roku szkolnego. Program został tak zbudowany, że dwa pierwsze spotkania w każdej części są najistotniejsze dla danego tematu,
a trzecie spotkanie ma charakter rozszerzający.

Najważniejszym zadaniem nauczyciela prowadzącego spotkania w programie APTECZKA jest zapewnienie bezpiecznej, przyjaznej, nieoceniającej atmosfery, aby dzieci mogły się angażować
i wypowiadać bez obaw o ocenę, krytykę, czy wyśmianie przez rówieśników.

 

Romana Adamek-pedagog szkolny