Innowacja pedagogiczna pt. „Wybór należy do Ciebie” prowadzona w ramach zajęć z doradztwa zawodowego oraz godzin wychowawczych jest pomysłem nowatorskim, gdyż polega nie tylko na pogłębieniu treści programowych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej związanych z rozwojem u uczniów postawy warunkującej sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie, ale także na wykorzystywaniu na zajęciach nowoczesnych dostępnych w szkole środków dydaktycznych, metod i form nauczania – warsztatów, spotkań zawodoznawczych, metod aktywizujących.
Celem innowacji jest przygotowanie do umiejętnego, świadomego i samodzielnego podjęcia decyzji o wyborze szkoły ponadpodstawowej i zawodu w oparciu o analizę potrzeb rynku pracy oraz własnych predyspozycji poprzez wspieranie rozwoju poznawczego, społecznego, emocjonalnego dzieci i młodzieży.
W ramach innowacji w szkole zapraszamy na:
– comiesięczne spotkania z przedstawicielami zawodów rzemieślniczych:
– 10.2023 – fryzjer
– 11.2023 – kucharz,
– 12.2023– operator obrabiarek skrawających,
– 01.2024 – elektromechanik
– 02.2024 – piekarz cukiernik,
– 03.2024 – elektryk,
– 04.2024 – stolarz,
– 05.2024 – mechatronik,
– spotkania z absolwentami, którzy osiągnęli sukces życiowy w ramach promowania dobrych wzorców,
– konkurs wiedzy o rynku pracy i zawodach w formie turnieju,
– spotkanie z doradcą zawodowym z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej p. K. Kubilas- Nowicką,
– wyjścia do lokalnych zakładów pracy w ramach godzin wychowawczych.
Pierwsze spotkanie z przedstawicielem zawodu fryzjer już za nami…

doradca zawodowy R. Adamek