Wyznaczone zostają następujące przerwy obiadowe, w celu zmniejszenia liczebności uczniów na poszczególnych przerwach

Rok Szkolny 2023/2024:

 KL. I – II GODZ. 11:00

 KL. III – IV GODZ. 11:30

 KL. V-VI GODZ. 12:25

 KL. VII – VIII GODZ. 13:25

 

HARMONOGRAM OBOWIĄZUJE OD WRZEŚNIA 2023 r.