W trosce o zdrowie naszych uczniów w tym roku szkolnym wdrożyliśmy innowację pedagogiczną pod nazwą ” Gimnastyka korekcyjna na lekcjach wychowania fizycznego w klasach IV i V”. Polegać ona będzie na wykonywaniu ćwiczeń korekcyjnych przeciwdziałających wadom postawy. Pierwsze ćwiczenia już zaproponowaliśmy na basenie oraz lekcjach wf na dworze.

tekst i foto: M. Adamska