Klub małego wolontariatu- program ma na celu uczyć dzieci wrażliwości społecznej i pomagania innym. W dzisiejszych czasach bezinteresowna pomoc jest wartością bardzo cenną, ale niestety często zaniedbywaną. Pragniemy pokazać dzieciom, że uśmiech drugiego człowieka i satysfakcja z ofiarowania komuś pomocy jest największym podziękowaniem i nagrodą. W ciągu całego roku klasa będzie organizować różnorodne, działania na rzecz potrzebujących, w która będzie chciała zaangażować cała społeczność szkolną oraz rodziców.