JAK MOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI ? – WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

 • WSPIERAJ, ALE NIE WYRĘCZAJ
 • MĄDRZE MOTYWUJ
 • DOCENIAJ OSIAGNIĘCIA DZIECKA
 • NIE POZWÓL DZIECKU, BY ŹLE MÓWIŁO O SOBIE
 • BUDUJ W DZIECKU POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI

WSKAZÓWKI, KTÓRE MOŻEMY WYKORZYSTAĆ
W PRACY Z WŁASNYM DZIECKIEM:

 • Dostrzegaj sukcesy i starania dziecka.
 • Okazuj życzliwe zainteresowanie sprawami szkolnymi dziecka.
 • Gdy dziecko popadanie w kłopoty pamiętaj, że przede wszystkim to on ma problem. Zamiast krytykować i oceniać – dodaj mu otuchy.
 • Jeżeli dotychczas nadmiernie kontrolowałeś swoje dziecko – oddaj mu odpowiedzialność za naukę.
 • Wdrażaj dziecko do systematyczności, naucz dobrej organizacji pracy (odrabianie lekcji o tej samej porze) i zadbaj o odpowiednie miejsce do nauki (stały kącik do pracy).
 • Pomagaj dziecku w odrabianiu lekcji i pokonywaniu trudności – nie oznacza to jednak, że masz wykonać zadanie za dziecko!
 • Unikaj atmosfery napięcia, nie okazuj ciągłego niezadowolenia, lecz szukaj mocnych stron swojego dziecka i udzielaj mu wsparcia.
 • Chwal – za osiągnięcia, a także za włożony wysiłek.
 • Nie porównuj dziecka do rodzeństwa, kolegów, lecz do poprzedniego jego poziomu umiejętności – uświadamiasz mu w ten sposób postępy i motywujesz do dalszej pracy.
 • W przypadku zniechęcenia dziecka lub doświadczenia przez nie porażki – nie zaprzeczaj jego uczuciom mówiąc, że nic się nie stało, lecz nazwij jego uczucia: „Widzę, że jest Ci bardzo smutno z tego powodu…, że jesteś rozczarowany…, że zadanie to sprawia Ci trudność”.

KLUCZEM DO SUKCESU JEST MIŁOŚĆ I AKCEPTACJA!!!