Nasza szkoła uczestniczy w rządowym projekcie „Aktywna tablica”, którego celem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych). Zastosowanie TIK na lekcjach pozwala nauczycielom uatrakcyjnić proces nauczania, dostosować zadania do różnych potrzeb edukacyjnych uczniów czy tworzyć nowe pomoce lekcyjne. TIK daje możliwość łatwego dzielenia się swoimi pomysłami z innymi nauczycielami a otwarte technologie pozwalają uczniowi uczestniczyć w procesie edukacyjnym z dowolnego miejsca a także umożliwiają mu ponowne odwołanie się o omawianych zagadnień w korzystnym dla niego czasie.

Rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące programu „Aktywna tablica”

Rozporządzenie RM – Aktywna tablica.pdf