Terapia ręki odgrywa niezwykle ważną rolę w kontekście wspierania dziecka w rozwoju. Zauważenie jakichkolwiek nieprawidłowości na wczesnym etapie daje szansę zapobieganiu głębszym zaburzeniom oraz utrwalaniu złych nawyków. Wysłano Program został opracowany z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym, uczęszczających do klasy pierwszej, które przejawiają trudności w czynnościach samoobsługowych (ubieranie, wiązanie sznurowadeł, zapinanie guzików, itp.); mają obniżone lub podwyższone napięcia w obrębie kończyn górnych; posiadają trudności z koordynacją obu rąk; niechętnie wycinają, malują, lepią z plasteliny, układają przedmioty; mają problemy z koordynacją obu rąk podczas wykonywania czynności manipulacyjnych; unikają dotykania nowych przedmiotów, różnych faktur; poszukują zbyt mocnego ucisku, np. za mocno zaciskają dłonie na przedmiotach, siadają na swoich dłoniach, za mocno dotykają drugiej osoby; wykonują czynności manualne niedbale, za szybko lub za wolno. Program realizowany będzie w wymiarze 45 minut raz w tygodniu. Wysłano Głównym celem programu jest osiągnięcie sprawności manualnej i grafomotorycznej oraz poprawa w zakresie techniki pisania, oczywiście na miarę możliwości każdego dziecka. Wysłano Cele szczegółowe:

– stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka,

– usprawnianie precyzyjnych ruchów dłoni i palców,

– doskonalenie w zakresie technik szkolnych: pisanie, wycinanie,

– praca nad koordynacją pomiędzy dłońmi,

– poprawa koordynacji wzrokowo-ruchowej,

– rozwijanie sprawności ruchowej,

– przekraczanie linii środka,

– dostarczanie wrażeń dotykowych,

– usprawnianie koncentracji uwagi,

– wspomaganie utrzymania prawidłowej postawy,

– budowanie poczucia pewności siebie.

Program obejmuje ćwiczenia:

– rozmachowe,

– manualne,

– precyzyjnych ruchów rąk,

– relaksacyjne.