Góra Grosza

Góra Grosza

Zachęcamy Was do udziału w akcji Góra Grosza! Jak co roku nasza szkoła przyłączyła się do akcji Góra Grosza. Każdy grosik jest ważny! Więcej informacji znajdziecie u wychowawców klas.

JAKI JEST CEL AKCJI I NA CO PRZEZNACZANE SĄ PIENIĄDZE Z AKCJI GÓRA GROSZA?

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, zawodowych rodzin zastępczych oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Dzięki zebranym środkom wspieramy realizację reformy domów dziecka poprzez pomoc małym domom dla dzieci, w których prowadzone są działania na rzecz powrotu dziecka do rodziny, oparte na relacjach emocjonalnych i indywidualnej odpowiedzialności opiekunów za poszczególne dzieci i planach pomocy ich rodzinom. Nie zmieniamy naszego stanowiska, że najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina. Nie zabawki, komputery, modne ubrania lecz rodzina, w której dziecko może czuć się bezpiecznie, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, może nawiązać przyjaźnie.

Towarzystwo Nasz Dom utworzyło już kilkanaście domów dla dzieci, pomogło w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W takich domach, w przeciwieństwie do wielu dużych instytucji, dzieci mają realną szansę wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc dla siebie i własnych rodzin.
Patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.

JAKIE MOGĄ BYĆ KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA SZKOŁY LUB PRZEDSZKOLA W AKCJI?

– Efekt wychowawczy – uświadomienie uczniom, że oddając chociażby jeden grosz, można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

– Efekt integracyjny – możliwość przeprowadzenia wspólnego przedsięwzięcia nauczycieli i uczniów na rzecz potrzebujących dzieci.

– Efekt prestiżowy – o naszej akcji dużo mówi się w mediach. Staniecie się uczestnikami wielkiej ogólnokrajowej inicjatywy na rzecz dzieci z domów dziecka.