Najsłynniejsi Wielkopolanie

Najsłynniejsi Wielkopolanie

PROJEKT „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”

Zespoły uczniów (w tym również i Pleszewska Dwójka) z 226 wielkopolskich szkół podstawowych tworzą Cyfrową Encyklopedię Wielkopolan, złożoną z multimedialnych wpisów poświęconych wybitnym postaciom z każdej z gmin naszego województwa. Wszystko w ramach projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.

Realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej projekt jest interdyscyplinarną przygodą, która łączy przedmioty szkolne jak historię, geografię, przyrodę czy język polski z kompetencjami interpersonalnymi uczniów.

Projekt trwa dwa lata. Każdego roku 4 zespoły uczniowskie w czasie zajęć pozalekcyjnych zajmują się odnalezieniem najciekawszych i najwybitniejszych postaci danej gminy – zarówno historycznych, jak i żyjących obecnie. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie na temat wybranej osoby autorskiego wpisu multimedialnego popartego badaniami, poszukiwaniami źródeł informacji oraz wywiadami.

Wierzymy, że Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan to projekt, który da uczniom i nauczycielom poczucie, że biorą udział w budowaniu doskonałego narzędzia promocji regionu – narzędzia stworzonego w całości przez nich. W encyklopedii pojawią się noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan – mówi Ewa Superczyńska, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

W projekcie „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan” po raz pierwszy biorą udział uczniowie szkół podstawowych.

Encyklopedia jest widoczna w Internecie jako bezpłatny serwis społecznościowy dzieci z Wielkopolski, jedyny w kraju.
www.encyklopediawielkopolan.pl

I edycja projektu, już pojawiła się w Internecie.

Postacie wybitnych pleszewian, które znalazły się w encyklopedii, to: Bronisław Vogt, Stanisław Bródka, Marian Tanaś, ks. Kazimierz Niesiołowski.

W II edycji projektu, uczniowie pracują nad biogramami kolejnych pleszewian: Seweryna Samulskiego, Elżbiety Janowskiej, Zbigniewa Mizernego oraz ks. Józefa Maciołka.

Opiekunami grup uczniowskich są : Małgorzata Michalska i Honorata Kocerka

Projekt eSzkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan w liczbach:

• 9 040 uczniów zaangażowanych w projekt
• 1 808 projektów uczniowskich, które tworzą Cyfrową Dziecięcą Encyklopedię Wielkopolan
• 1 130 komputerowych urządzeń przenośnych dla szkół (2 notebooki i 3 tablety dla każdej z 226 szkół)
• 452 nauczycieli gotowych do prowadzenia zajęć metodą projektu
• 226 dyrektorów szkół przygotowanych do wdrożenia programów rozwojowych
• 226 wielkopolskich szkół wyposażonych w infrastrukturę dydaktyczną i włączonych do Wielkopolskiego Gridu Edukacyjnego
• 50 godzin zajęć pozalekcyjnych realizowanych metodą projektu dla każdego ucznia
• 20 zespołów uczniowskich nagrodzonych w konkursie na projekty
• 1 Cyfrowa Encyklopedia Wielkopolan, od początku do końca tworzona przez uczniów

Czas trwania projektu: 1 maja 2013 roku do 30 czerwca 2015 roku.

Strona internetowa projektu: www.cdew.pl