Zmiany na Egzaminie Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

Zmiany na Egzaminie Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021

W dniu dzisiejszym (16 grudnia 2020 r.) Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie dotyczące zmian w Egzaminie Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

Poniżej zamieszczamy załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. z Wymaganiami na Egzamin Ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021.

pdf: Wymagania_Egzamin_Ósmoklasisty

Z pełną treścią Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 można się zapoznać na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym