Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

ZARZĄDZENIE NR 21/VIII/2020 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: określenia wzoru zgłoszenia do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz wzoru wniosku o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej

Dokument pdf:

Zarządzenie-szkoła podstawowa wzory dokumentów z załącznikami

wniosek – dzieci spoza odwodu