O pedagogizacji rodziców uczniów klas VII-VIII na temat uzależnień od narkotyków i dopalaczy

O pedagogizacji rodziców uczniów klas VII-VIII na temat uzależnień od narkotyków i dopalaczy

3.02.2020 r. w ramach pedagogizacji rodziców odbyło się spotkanie z socjoterapeutą z poradni psychologiczno -pedagogicznej p. K. Kubilas-Nowicką pt. „Profilaktyka uzależnień- narkotyki i dopalacze”. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości rodziców w zakresie działania mechanizmu uzależnienia, nauczenie rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych świadczących o tym, że dziecko bierze narkotyki oraz wskazanie, gdzie szukać pomocy w takich sytuacjach. Rodzice dowiedzieli się również jakie są skutki prawne, społeczne i zdrowotne zażywania dopalaczy, narkotyków i innych dostępnych powszechnie na rynku środków, które niszczą organizm młodych ludzi.

tekst i zdjęcia: R. Adamek