Akcja „Ekoszkoły”

Akcja „Ekoszkoły”

Rozpoczynamy zbiórkę telefonów komórkowych… Zarejestrowaliśmy naszą szkołę i przyłączyliśmy się do akcji Ekoszkoły. Zbieramy niepotrzebne użytkownikom telefony komórkowe.

Zebrane telefony będziemy przekazywać do recyklingu.

W zamian za nie szkoła może otrzymać sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne, artykuły biurowe lub książki.

Poprzez udział w akcji Ekoszkoły pomagamy uczniom zrozumieć, że ich działania mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją.