Zebrania z rodzicami

Zebrania z rodzicami

  • 12.02.2020 r. (środa)

Prelekcje dla rodziców w godz.15.30, 16.00,16.30 w auli szkoły.

Temat: „Konsekwencje w wychowaniu. Egzekwowanie ustalonych zasad.”

godzina rodzaj klasa sala wychowawca
16.00 zebranie I a 3.I Agnieszka Wolff
15.30 zebranie I b 5.I Kinga  Adaszak
17.00 zebranie I c 2.I Kinga Rygiel
17.00 zebranie II a 7.III Marta Łyskawka
15.30 zebranie II b 4.I Elżbieta Górska
16.00 zebranie II c 4.III Renata Frąszczak
15.30 zebranie III a 8.I Jolanta Nowacka
16.00 zebranie III b 9.I Ewa Borkowska
16.30 zebranie III c 10.I Magdalena Machowska
17.00 zebranie III d 6.III Marzena Kłakulak- Kucała
16.00 zebranie IV a 5.III Katarzyna Lewicz
17.00 zebranie V a 7.II Łukasz Pabisiak
16.00 zebranie V b 10.II Kamila-Hypka-Garsztka
16.00 zebranie V c 11.II Małgorzata Hertman
17.00 zebranie V d 3.III Monika Adamska
15.30 zebranie VI a 2.II Sylwia Melka- Kaska
  • 13.02.2020 r. (czwartek)

godz.16.00 zebranie w auli dla rodziców klas VII i VIII

Temat: Profilaktyka uzależnień- narkotyki, dopalacze”

następnie:

godzina rodzaj klasa sala wychowawca
17.00 zebranie IV b 9.III Ewelina Kuczyńska
16.00 zebranie VI b 8.III Barbara Radomska
15.30 zebranie VI c 9.II Aldona Ratajczyk
16.00 zebranie VI d 5.II Agnieszka Wolińska
15.30 zebranie VI e 6.III Grzegorz Baran
15.30 zebranie VII a 4.III Beata Tomczak
15.30 zebranie VII b 7.III Marta Michalak
15.30 zebranie VII c 10.III Ilona Krawczyk
16.00 zebranie VIII a 6.II Elżbieta Kłakulak
16.00 zebranie VIII b 12.III Katarzyna Marcinkowska
16.00 zebranie VIII c 11.IIII Ewa Mądrecka- Gembalska

 

Ok.17.00 w auli spotkanie dla rodziców klas VIII dotyczące procedur egzaminu ósmoklasisty.