ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W PLESZEWIE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W PLESZEWIE

KLASA

GODZINA

NUMER SALI/ BUDYNKU

WEJŚCIE

VIII A

9

7.II

WEJŚCIE DO BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM OD STRONY PARKU

VIII B

9

6.II

WEJŚCIE DO BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM OD STRONY PARKU

VIII C

10

11.II

WEJŚCIE DO BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM OD STRONY PARKU

VII A

10

2.II

WEJŚCIE DO BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM OD UL. OGRODOWEJ

VII B

10

3.II

WEJŚCIE DO BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM OD UL. OGRODOWEJ

VII C

10

9.II

WEJŚCIE DO BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM OD UL. OGRODOWEJ

VII D

9

1.II

WEJŚCIE DO BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM OD UL. OGRODOWEJ

VII E

9

5.II

WEJŚCIE DO BUDYNKU BYŁEGO GIMNAZJUM OD UL. OGRODOWEJ

VI A

9

8.III

WEJŚCIE DO SZKOŁY OD UL. OGRODOWEJ

VI B

9

10.III

WEJŚCIE DO SZKOŁY OD UL. OGRODOWEJ

VI C

10

7.III

WEJŚCIE DO SZKOŁY OD UL. OGRODOWEJ

VI D

10

12.III

WEJŚCIE DO SZKOŁY OD UL. OGRODOWEJ

VA

10

11.III

WEJŚCIE DO SZKOŁY OD UL. OGRODOWEJ

VB

10

9.III

WEJŚCIE DO SZKOŁY OD UL. OGRODOWEJ

KLASY IV- ZBIÓRKA NA DZIEDZIŃCU SZKOŁY O GODZINIE 9

IV A

9

3.III

WEJŚCIE GŁÓWNE OD PLACU KOŚCIUSZKI

IV B

9

4.III

WEJŚCIE GŁÓWNE OD PLACU KOŚCIUSZKI

IV C

9

6.III

WEJŚCIE GŁÓWNE OD PLACU KOŚCIUSZKI

IV D

9

5.III

WEJŚCIE GŁÓWNE OD PLACU KOŚCIUSZKI

III A

10

3.I

WEJŚCIE „DREWNIANE” OD PL. KOŚCIUSZKI

III B

9

4.I

WEJŚCIE „DREWNIANE” OD PL. KOŚCIUSZKI

III C

10

2.I

WEJŚCIE „DREWNIANE” OD PL. KOŚCIUSZKI

II A

9

3.I

WEJŚCIE „DREWNIANE” OD PL. KOŚCIUSZKI

II B

9

5.I

WEJŚCIE „DREWNIANE” OD PL. KOŚCIUSZKI

II C

9

2.I

WEJŚCIE „DREWNIANE” OD PL. KOŚCIUSZKI