Próbny sprawdzian szóstoklasisty

Próbny sprawdzian szóstoklasisty

Czy szóstoklasiści są dobrze przygotowani do sprawdzianu szóstoklasisty? Przekonamy się o tym już w kwietniu 2015 r. Natomiast 26 listopada uczniowie klas VI przystąpili do Próbnego Sprawdzianu z Nową Erą. W sumie z języka polskiego i matematyki uczniowie mieli do rozwiązania 25 zadań, m.in. musieli napisać kartkę z pamiętnika, ogłoszenie, obliczyć pole i obwód prostokąta, ocenić prawdziwość podanych zdań itp. Mieli na to 80 minut. Po krótkiej przerwie rozwiązywali zadania z języka angielskiego. Ta część próbnego sprawdzianu trwała 45 minut. Wyniki uczniowie poznają już wkrótce.