Pierwsze koty za płoty

Pierwsze koty za płoty

Uff! To była wielka próba przed kwietniowymi egzaminami!

W środę 17.12.2014 r. nasi uczniowie klas szóstych zmierzyli się z próbnym sprawdzianem szóstoklasisty zorganizowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Szóstoklasiści rozwiązywali test w nowej formule, która zacznie obowiązywać od 2015 roku. Pierwszą zmianą jest podzielenie sprawdzianu na dwie części. Pierwsza z nich zawiera zadania z języka polskiego i matematyki. Na ich rozwiązanie uczniowie mają 80 minut. Druga część egzaminu jest krótsza i trwa 45 minut. W jej trakcie dzieci rozwiązują zadania z języka obcego, co także jest nowością. Każdy z uczniów może zdawać test tylko z tego języka, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Do wyboru są: angielski, hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski lub włoski. Nasi uczniowie pisali test z języka angielskiego.

Tutaj znajdziecie arkusz próbnego sprawdzianu, który pisali nasi szóstoklasiści http://cke.edu.pl/images/_SPRAWDZIAN/OD_2014/egzamin_probny_2015/Sprawdzian_czesc_1/ArkuszS1/Arkusz_SP-1.pdf