Pasowanie klas pierwszych

Pasowanie klas pierwszych

17 października 2014 roku, w auli naszej szkoły odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej. Na ten dzień uczniowie czekali z niecierpliwością. Poprzedzały go liczne przygotowania: uczniowie poznawali swoją szkołę, koleżanki i kolegów, swoje prawa i obowiązki. Dzieci wspólnie z wychowawczyniami przygotowały całą uroczystość. Składała się ona z części artystycznej i ślubowania . Były wiersze, piosenki, zadania i zagadki. Nad całością uroczystości czuwała patronka szkoły – Królowa Jadwiga. Po części artystycznej uczniowie przystąpili do ślubowania, a pani dyrektor Romana Kaczmarek dokonała uroczystego pasowania na ucznia. Pierwszoklasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.