O warsztatach z uczniami klas VII pt. „Uzależnienia- jak się przed nimi bronić?”

O warsztatach z uczniami klas VII pt. „Uzależnienia- jak się przed nimi bronić?”

W ramach prowadzonych działań związanych z konkursem Stop uzależnieniom! Uczeń wolny od uzależnień asystent do spraw Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pleszewie przeprowadziła warsztaty z uczniami klas VII pt. „Uzależnienia- jak się przed nimi bronić?”.

Uczniowie poprzez rozmowę i pracę w grupach poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę na temat substancji psychoaktywnych. Zwrócono uwagę na fakt, że młodzi ludzie bardzo szybko uzależniają się od alkoholu.  Wyjaśniono, czym jest uzależnienie i jak się objawia. Szczególnie istotne znaczenie ma asertywność – umiejętność odmowy wszelkim szkodliwym substancjom, zwłaszcza nieuleganie presji grupy rówieśniczej. Uczestnicy zostali zapoznani również z problemem uzależnienia od narkotyków i dopalaczy. Dowiedzieli się, jakie pułapki czyhają na nich w kontakcie z narkotykami i dopalaczami. Spotkanie było okazją do rozmowy o tym, dlaczego młodzi ludzie sięgają po dopalacze i narkotyki, czy dzięki nim otrzymują to, czego pragną. Uzyskali wiedzę z zakresu negatywnych następstw zażywania narkotyków i dopalaczy. Ważnym doświadczeniem była również rozmowa na temat przeżywanych przez młodzież emocji i rozwijania w sobie umiejętności mówienia na temat uczuć. Cenne okazały się przygotowane scenki,  które poruszyły sferę emocjonalną uczniów i odniosły się bezpośrednio do problematyki uzależnienia.

tekst: R. Adamek