Życzenia

Życzenia

 

Szanowni Państwo,

Nauczyciele i Pracownicy Szkół i Przedszkoli

 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania za ciężką i odpowiedzialną pracę na rzecz Oświaty.

Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

Życzę Państwu, aby praca z dziećmi i młodzieżą była dla Was nieustannym źródłem satysfakcji.

Pragnę podziękować za oddanie dla uczniów, okazywane wsparcie oraz ogromne poświęcenie i wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów.

Wszystkim Nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz emerytom, życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, radości

z osiągnięć w pracy zawodowej, wytrwałości w pokonywaniu codziennych trudności  i powodzenia w życiu osobistym.

Niech znakomite osiągnięcia i godna postawa wychowanków będzie najwspanialszą nagrodą i zachętą do dalszej pracy.

z-ca  burmistrza

prof. Arkadiusz Ptak

 

 

 

 

Dzień Edukacji Narodowej 2017r.