Znamy wyniki!

Znamy wyniki!

Dnia 9 września odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Pleszewie. Kandydowało 28 uczniów z klas IV-VI. W skład komisji wyborczej wchodziły uczennice klasy 6a, które po zakończonym głosowaniu dokonały podsumowania wyników. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwał opiekun Samorządu Uczniowskiego –  Przemysław Paterka.

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego w dniu 09.09.2016 r.

Ilość uczniów uprawnionych do głosowania:  236

Ilość uczniów biorących udział w głosowaniu: 195

Ilość oddanych głosów ważnych: 186

Ilość oddanych głosów nieważnych: 9

Uczniowie, który otrzymali największą ilość głosów to:

Lp.       Nazwisko i imię Ilość głosów
1   Wolińska Agata        kl. 4a 17
2   Kubiak Antonina       kl. 4c 16
3   Luźniarek   Nikola     kl. 4b 14
4   Gadomska Maria      kl. 6d 13

 

Podział funkcji  i zadań Rady Samorządu Uczniowskiego odbędzie się na pierwszym zebraniu organizacyjnym.

Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w wyborach oraz GRATULUJEMY nowej Radzie Samorządu Uczniowskiego 

tekst i zdjęcia: P. Paterka