Zmiana organizacji dowozów od 01.01.2024

Zmiana organizacji dowozów od 01.01.2024

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą od 01.01.2024 r. organizatora i przewoźnika komunikacji publicznej na terenie Miasta i Gminy Pleszew, wprowadzony zostanie nowy rozkład komunikacji realizowany na nowych liniach. Nieznacznie zmienią się godziny przywozu i odwozu uczniów z Brzezia. Oferta stwarza Państwu i Państwa dzieciom wiele dodatkowych możliwości.

Wszystkie miejscowości obwodu naszej szkoły obsługują linie:

PL 30A i PL 30B

godz. 7:37 – przywóz,

godz.13:28 – odwóz I, godz.14:32 – odwóz II.

Na tych liniach podczas dowozów i odwozów gwarantujemy opiekuna.

Aby dziecko mogło skorzystać z pozostałych godzin odwozów będziecie Państwo poproszeni
o udzielenie pisemnej zgody na samodzielny powrót dziecka do domu.

Pragniemy zauważyć, iż rozkład jazdy, na trasie Pleszew-Brzezie umożliwi uczniom:

  • udział w konsultacjach z nauczycielami,

  • udział w zajęciach w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej,

  • udział w zajęciach pozalekcyjnych wyrównawczych,

  • udział w zajęciach rozwijających uzdolnienia uczniów,

i innych, takich jak  udział w próbach do uroczystości, spotkaniach samorządu uczniowskiego, wolontariatu, czy harcerstwa.

To również świetna wiadomość dla tych, którzy po lekcjach mają zaplanowane zajęcia w Zajezdni Kultury lub Bibliotece.

Zachęcamy do korzystania przez dzieci z biletu, za Państwa wiedzą i zgodą, także w godzinach popołudniowych w celu odwiedzenia kina, lodowiska, pływalni, kolegi lub koleżanki.

Również Państwo będziecie mieli możliwość dojazdu i odjazdu ze szkoły, by skorzystać z konsultacji z nauczycielami. Połączenie z Pleszewem możliwe jest także na liniach PL30, PL31P.

Uwaga!

  1. Państwa dzieci korzystające z dojazdów do szkół ponadpodstawowych mogą nabyć bilety miesięczne w punkcie sprzedaży biletów Centrum Informacji Pasażera PPL na ul. Św. Ducha (przy aptece). Punkt będzie czynny od 10.00 do 18.00, od 27 grudnia do 10 stycznia, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem Nowego Roku.

  2. Komunikacja publiczna na terenie Miasta i Gminy Pleszew, na wszystkich liniach organizowanych przez miasto, realizowanych przez firmę EUROMATPOL będzie bezpłatna dla każdego mieszkańca w pierwszym tygodniu stycznia 2024.

  3. Jeszcze w grudniu do Państwa domów dotrze mapa transportu publicznego dla Miasta i Gminy Pleszew z rozkładami jazdy wszystkich linii organizowanych przez Gminę.

W razie pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji przez e-dziennik lub pod nr telefonu szkoły 509 205 502.

Elżbieta Bijacik-Knappe

dyrektor szkoły