Od listopada 2014 w szkole podstawowej w klasach IV-VI w ramach projektu Aktywna Edukacja powołany został zespół TIK, w skład którego wchodzą nauczyciele:

  1. Dyrektor Szkoły – pani Romana Kaczmarek
  2. Koordynator szkolny – pani Barbara Radomska
  3. Koordynatorzy przedmiotowi: pani Katarzyna Marcinkowska, pani Marta Michalak i pani Beata Tomczak