Zdobyliśmy Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki!

Zdobyliśmy Certyfikat Społecznie Zaangażowanej Placówki!

W bieżącym roku szkolnym wzięliśmy udział w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej zorganizowanej przez UNICEF. Realizowany przez nas projekt „MALI uczniowie idą do szkoły” miał na celu uwrażliwić uczniów na problemy i potrzeby dzieci w krajach rozwijających się, przekazać wiedzę o działaniach humanitarnych prowadzonych przez UNICEF, kształtować postawę otwartości oraz tolerancji na inne kultury, wskazywać konieczność niesienia pomocy najbardziej potrzebującym.

13217068_1172017016166137_7448080021391811877_o
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję. Zachęcamy do zaangażowania się w kolejną, która w nowym roku szkolnym zostanie przeprowadzona na terenie naszej szkoły.

tekst: A. Matuszak