Zasady wypożyczania podręczników w bibliotece szkolnej
ZSP nr 2 w Pleszewie

1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły zasady i terminy wypożyczania podręczników z biblioteki szkolnej.

2. Wychowawca informuje rodziców przez dziennik elektroniczny o terminie i zasadach wypożyczania podręczników.

3. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom e-mail biblioteki (biblzsp2@op.pl)
w celu kierowania dodatkowych zapytań o podręczniki. Uczniowie i rodzice mogą kontaktować się
z nauczycielem bibliotekarzem (Iloną Szablewską) również przez e dziennik.

4. Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa w celu uniknięcia grupowania się osób – podręczniki będą wypożyczane w szkole przez uczniów wyłącznie w ustalonym wcześniej dniu
i godzinie.

6. Wypożyczenia podręczników odbywać się będą w wypożyczalni (klasy II, III, VI, VIII) oraz czytelni (klasy I, IV i VII).

7. Nauczyciele według harmonogramu przysyłają po 3 osoby z klasy do wypożyczalni lub czytelni
po odbiór podręczników.

8. Uczniowie wypożyczający podręczniki muszą zachować bezpieczną odległość (1,5-2 m. od rozmówcy), założyć maseczkę oraz zdezynfekować ręce przed wejściem do wypożyczalni lub czytelni.

HARMONOGRAM WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW
Z BIBLIOTEKI SZKOLNEJ ZSP 2 W PLESZEWIE

Data

Klasa

Godzina/lekcja

Miejsce odbioru podręczników

2.09

środa

IIA

8:55-9:40/2l

wypożyczalnia

II B

9:50 – 10:35/3l

wypożyczalnia

II C

10:45-11:30/4l

wypożyczalnia

3.09

czwartek

IIIA

8:55-9:40/2l

wypożyczalnia

IIIB

9:50 – 10:35/3l

wypożyczalnia

IIIC

10:45-11:30/4l

wypożyczalnia

VA

11:40-12:25/5l

wypożyczalnia

VB

12:40-13:25/6l

wypożyczalnia

4.09

piątek

VIA

8:55-9:40/2l

wypożyczalnia

VIB

9:50 – 10:35/3l

wypożyczalnia

VIC

10:45-11:30/4l

wypożyczalnia

VID

11:40-12:25/5l

wypożyczalnia

7.09

poniedziałek

VIIIA

8:55-9:40/2l

wypożyczalnia

VIIIB

9:50 – 10:35/3l

wypożyczalnia

VIIIC

10:45-11:30/4l

wypożyczalnia

8.09

wtorek

IA

8:55-9:40/2l

czytelnia

IB

9:50 – 10:35/3l

czytelnia

IVA

10:45-11:30/4l

czytelnia

IVB

11:40-12:25/5l

czytelnia

9.09

środa

IVC

8:55-9:40/2l

czytelnia

IVD

9:50 – 10:35/3l

czytelnia

VIIA

10:45-11:30/4l

czytelnia

VIIB

11:40-12:25/5l

czytelnia

10.09

czwartek

VIIC

8:55-9:40/2l

czytelnia

VIID

9:50 – 10:35/3l

czytelnia

VIIE

10:45-11:30/4l

czytelnia

Terminy wypożyczania podręczników dla klas I, IV i VII mogą ulec zmianie ze względu na opóźnienia w dostawie nowych podręczników.