Zamieszanie w słoiku

Zamieszanie w słoiku

Dzięki przeprowadzonym  doświadczeniom uczniowie klasy II b dowiedzieli się: czym jest mieszanina, jakie są jej rodzaje, jak rozróżniać mieszaniny jednorodne od niejednorodnych. Samodzielnie przygotowali proste mieszaniny, tworzyli definicje na podstawie obserwacji, analizowali i wyciągali wnioski z przeprowadzonych doświadczeń, a przede wszystkim dobrze się bawili.