Zadanie 1

Ania mieszka w domu, którego numer jest liczbą podzielną przez 9. Pod jakim numerem mieszka Ania? Znajdź brakującą cyfrę.

a) 17*9

b) 232*

c) 5*04