Z wizytą w szkolnej bibliotece – pasowanie na czytelnika

Z wizytą w szkolnej bibliotece – pasowanie na czytelnika

Dzień 5 lutego był wyjątkowy dla uczniów klas pierwszych. To właśnie wtedy pani bibliotekarka zabrała dzieci w podróż do świata książek. Pierwszoklasiści poznali szkolną bibliotekę i jej księgozbiór. Mali czytelnicy przyrzekli książce szacunek, przyjaźń i mądre korzystanie z jej rad. Po uroczystym ślubowaniu, każdy uczeń mógł wypożyczyć książkę.

Tekst: Ewa Borkowska
Zdjęcia: Ewa Borkowska, Jolanta Nowacka, Ilona Szablewska