Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego

Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu z Chemii

Komisja w składzie:

Przewodniczący – Małgorzata Hertman

Członek – Małgorzata Michalska

po dokonaniu oceny prac, przekazuje informacje dotyczące wyników.

Kod ucznia Suma uzyskanych punktów
CH01 16
CH02 12
CH03 21