Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej

9 września br. odbyły się wybory do Rady SU naszego gimnazjum oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej. Lokal wyborczy znajdował się na I piętrze budynku gimnazjum. KOMISJA WYBORCZA była reprezentowana przez następujące osoby: przewodniczący – Michał Tomczak, członkowie – Aleksandra Niemann, Marta Wolińska, Filip Bartoszek. Uczniowie mogli oddawać swoje głosy podczas przerw lekcyjnych do godziny 11.40. Po zakończeniu głosowania komisja rozpoczęła prace zmierzające do rozstrzygnięcia, która z osób zyskała największe poparcie społeczności szkolnej. Po obliczeniu głosów Przewodniczącą Rady SU Gimnazjum została Paula Jagła, zaraz po niej, na drugim miejscu, minimalną różnicą głosów, uplasował się Szymon Kempiński, obejmując funkcję zastępcy przewodniczącej, tuż za nimi, trzecie miejsce zajęła Julia Przybył, a kolejne – Mateusz Bryl. Podczas najbliższego zebrania Rady SU zapadnie decyzja, które z nich – Julia czy Mateusz – obejmą funkcję sekretarza i skarbnika Samorządu. W wyniku wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej delegatami reprezentującymi szkołę zostali: Zuzanna Kubiak, Bartosz Stephan, Wiktoria Walczak i Oliwia Zych; opiekę nad delegatami sprawować będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, pani Romana Adamek.

Kolejna lekcja demokracji, jaką były wyżej opisane wybory udowodniła, że członkowie KOMISJI WYBORCZEJ kompetentnie i rzetelnie realizowali powierzone im zadania, natomiast społeczność uczniowska oddawała swoje głosy biorąc pod uwagę odpowiedzialność oraz umiejętności organizacyjne osób, które zdobyły największe poparcie.

Relację z przebiegu wyborów możecie prześledzić przeglądając zamieszczone zdjęcia.

 

Tekst: opiekun SU Gimnazjum – Grzegorz Baran

Zdjęcia: Michał Tomczak