„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

„WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”

Nasza szkoła uczestniczy w zorganizowanym przez UNICEF projekcie „WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA”, który jest odpowiedzią na niezwykle poważny problem epidemii chorób rozwijających się w Angoli. Angola jest państwem położonym w Afryce. Przez ponad 27 lat trwała w nim wojna domowa, której skutki odczuwane są do dziś. Dużo część społeczeństwa żyje w skrajnej biedzie. Ponad połowa mieszkańców tego państwa nie ma dostępu do czystej wody. Brak wody, upał i brud sprzyjają wielu chorobom. Ofiarami są najczęściej dzieci. W związku z trwającymi w 2016r. suszami sytuacja Angoli stała się jeszcze trudniejsza. UNICEF zwiększył znacząco pomoc dla tego kraju. Skutki problemów najmocniej odczuwają dzieci. Co piąte dziecko w Angoli nie chodzi do szkoły. Tylko jedno na pięcioro dzieci kontynuuje naukę po ukończeniu 12 lat. Pozostałe muszą pracować, aby zarobić na życie. Angola to jeden z krajów o najwyższym odsetku zgonów wśród dzieci. Prawie 16% dzieci umiera przed 5 rokiem życia. Niestety, brakuje tu środków na zagwarantowanie opieki zdrowotnej dla obywateli. Dostęp do służby zdrowia dla biedniejszych mieszkańców jest utrudniony. Pomoc medyczną świadczą tylko prywatne kliniki, w których leczenie jest bardzo kosztowne. Najbardziej powszechnymi chorobami są malaria, żółta febra, cholera i gruźlica. Co 11 minut w Angoli tężec zabija jednego noworodka, mimo że jesteśmy w stanie temu zapobiec poprzez podanie szczepionki. Nadal jednak brakuje szczepień dla setek tysięcy dzieci. W 2016 r. 230 000 matek i dzieci zostało objętych kampanią szczepień UNICEF. Zespoły wyszkolonych pracowników jeżdżą po kraju, informują o akcji szczepień rodziny i zachęcają je do przyjścia na bezpłatne szczepienie. Dzięki takim akcjom UNICEF dociera do najbardziej odległych zakątków kraju. W ten sposób możemy ratować matki i dzieci, którym trudno jest dotrzeć do szpitala. Dzieci szczepione są m.in. przeciwko gruźlicy, odrze, tężcowi i polio. Setki tysięcy dzieci w Angoli czekają wciąż na szczepionki. Zaszczepione dzieci to zdrowe dzieci. Dzięki darowiznom jesteśmy w stanie pomóc coraz większej grupie maluchów. Razem możemy pomóc milionom dzieci i ich rodzinom.

 

majka

 

Chcemy uświadomić wszystkim naszym uczniom, że pomaganie może być przyjemne i wiązać się z pozytywnymi emocjami, a ponadto, że dzięki ich zaangażowaniu można uratować życie dziecka.

W ramach akcji uczniowie będą przygotowywać specjalną, charytatywną laleczkę – symbol pomocy, jakiej dzieci chcą udzielić swoim rówieśnikom z biednych krajów.

Każda laleczka będzie miała swoje imię, kraj, z którego pochodzi, jakieś hobby. Wszystkie te cechy zostaną im nadane przez dzieci, które – przystępując do pracy – same zdecydują, jakiego kraju reprezentantem ma być ich laleczka. Od nich będzie zależało, jaki lalka będzie mieć kolor skóry, jak będzie ubrana i jakie imię będzie nosić. Tymi informacjami dzieci uzupełnią „akt urodzenia” swojej laleczki. Uczniowie i osoby im pomagające mają okazję wykazać się kreatywnością, wykorzystując do wykonania lalek dostępne w ich domach materiały (guziki, wełnę, skrawki tkanin, watę, kolorowe tasiemki itp.).W akcję mogą się zaangażować rodzice, dziadkowie i opiekunowie dzieci. Dzięki tej współpracy międzypokoleniowej z pewnością powstaną małe, szmaciane dzieła sztuki. Uczniowie mogą wykonywać laleczki w swoich domach oraz w szkole podczas zajęć plastyki czy techniki w dwóch pierwszych tygodniach stycznia. Gotowe prace można oddawać do końca tego miesiąca.

lala