Wszystkie Kolory Świata…

Wszystkie Kolory Świata…

W charytatywną aukcję UNICEF na rzecz dzieci z Angoli bardzo aktywnie włączyły się najmłodsze dzieci naszej szkoły. Uczniowie z KAŻDEJ klasy I-III razem z rodzicami, dziadkami uszyli przepiękne laleczki, które zostaną zlicytowane na rzecz dzieci z Angoli. Te niezwykłe laleczki są symbolem pomocy dla najbardziej potrzebujących dzieci na świecie. Każda z nich była szyta z niezwykłym zaangażowaniem, miała swoją tożsamość – imię, datę urodzenia, wiek. Dzieci same wybrały kraj pochodzenia dla wykonanej przez siebie laleczki, określiły kolor jej skóry, strój. Wszyscy, którzy szyli lalki wiedzą, że to fantastyczna zabawa, choć mozolna i trudna praca. Dzięki tej pracy mamy wpływ na poprawę losu setek tysięcy dzieci na świecie.

Serdecznie dziękujemy RODZICOM dzieci z klas młodszych na pomoc i zaangażowanie w tak wyjątkową akcję.

Nauczycielki z Zespołu edukacji wczesnoszkolnej.