Wspomnienia ze Szlaku Piastowskiego

Wspomnienia ze Szlaku Piastowskiego

W piątek 5.10.2018 r. rozstrzygnięty został konkurs związany z wycieczką Szlakiem Piastowskim, w której w połowie czerwca br. uczestniczyli uczniowie klas: Va, Vb i Ve. Pomysłodawczynią, a zarazem koordynatorem zmagań konkursowych była pani Barbara Radomska, którą w działaniu wsparli: pani Anna Harych oraz pan Grzegorz Baran. Wszyscy trzej wychowawcy byli opiekunami podczas ww. wyjazdu. Zadania konkursowe obejmowały wiedzę, którą przekazywał uczniom pan Mirosław Zaradny – przewodnik po szlaku pierwszych Piastów. Biorący udział w konkursie musieli wykazać się nie lada spostrzegawczością oraz umiejętnościami, bowiem zadania obejmowały: opisy ilustracji, schematy, rebusy oraz wymagały wskazania niejednokrotnie podchwytliwych odpowiedzi. Zabawy było co niemiara. Przez tydzień, wśród uczestników, trwała giełda poprawnych odpowiedzi do poszczególnych zadań, bowiem konkurs miał miejsce 26.09.2018 r. Typowań, co do wyniku i ostatecznej liczby zdobytych punktów, było mnóstwo. Okazało się, że po ocenie prac przez jury, które stanowili ww. nauczyciele, żadna z osób biorących udział w konkursie nie otrzymała maksymalnej liczby punktów, co potwierdza trudność zawikłanych zagadek.

Osobami, które zajęły miejsca na piastowskim podium zostali:

Małgorzata Baran z klasy Va – I miejsce;

exaequo II miejsce zajęły: Katarzyna Rzepka z klasy V b oraz Magdalena Mazurek z klasy Ve, 

na III miejscu uplasował się Oscar Nowak z klasy V a.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy, oryginalnie zaprojektowane przez pana Norberta Radomskiego oraz pamiątki ze Szlaku Piastowskiego, a także słodki upominek.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a w szczególności laureatom.

Organizatorzy

 

Tekst: Grzegorz Baran