Wspaniały sukces Pleszewskiej Dwójeczki!!

Wspaniały sukces Pleszewskiej Dwójeczki!!

Pleszewska Dwójeczka zajęła pierwsze miejsce w konkursie na najlepszy projekt uczniowski zrealizowany w podprojekcie edukacyjnym „Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty”.

Konkurs był organizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, realizatora Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”

Gratulujemy opiekunom i uczniom wspaniałego sukcesu!!