Wspaniale rozpoczynamy ten rok szkolny!

Wspaniale rozpoczynamy ten rok szkolny!

Nasza szkoła uzyskała tytuł Szkoły Nominowanej  
w  Ogólnopolskim Konkursie LAUR MICHAŁA ANIOŁA w kategorii „Kreatywna i Innowacyjna Szkoła” 

O Laur Michała Anioła rywalizują przedstawiciele najbardziej kreatywnych i nowatorskich placówek edukacyjnych z całego kraju. Organizatorami są Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Targi Kielce.

Celem konkursu o Laur Michała Anioła jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań dydaktycznych oraz nowej technologii, wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe każdego szczebla. Patronat honorowy nad konkursem, ale także Kongresem Edukacji Przyszłości,  objęła Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska oraz Wojewoda Świętokrzyski – Agata Wojtyszek.

Konkurs został zorganizowany w kilku etapach, a o zwycięstwie decyduje specjalna Komisja Konkursowa powołana z przedstawicieli świata dydaktyki i metodyki nauczania. 

Miło nam znaleźć się wśród 48 placówek oświatowych  z całego kraju, nominowanych w konkursie.

Jest to dla nas wielkie wyróżnienie. 

Autorem filmu jest już absolwent naszego gimnazjum – Michał Tomczak. Gratulujemy!

 

tekst: E. Kuczyńska