Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu „Otwarta firma”

Wizyta w Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie w ramach projektu „Otwarta firma”

rzecioklasiści intensywnie zgłębiają tajniki różnych zawodów, wszak przed nimi poważna decyzja dotycząca wyboru zawodu. W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi wyboru ścieżki zawodowej swoich uczniów, wychowawczynie klasy IIIa i IIIc postanowiły, by zapoznać swoich wychowanków ze strukturą zawodową pracowników Domu Pomocy Społecznej w Pleszewie. Gdy 16 listopada odwiedziliśmy mury okazałego budynku, do zwiedzania zaprosił nas dyrektor placówki Grzegorz Grygiel. Z ogromną cierpliwością i wnikliwością zapoznał z zasadami funkcjonowania instytucji, zwracając szczególną uwagę na drogę rozwoju zawodowego. Wśród uczniów najwięcej wrażeń wywołała niesamowicie wyposażona pracownia do terapii sensorycznej.


Tekst i zdjęcia: Marzena Rutczak oraz Kamila Hypka-Garsztka