Wizyta strażaków w klasie IIa

Wizyta strażaków w klasie IIa

23 stycznia uczniów klasy II a odwiedzili strażacy z OSP  w Kowalewie. W sposób niezwykle ciekawy przeprowadzili zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach. W trakcie spotkania opowiadali również o swojej pracy i wyposażeniu każdego strażaka. Dzieci uczyły się: układania poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, sposobów sprawdzania przytomności, oddechu oraz drożności dróg oddechowych. Wszyscy z zaangażowaniem wykonywali swoje zadania. Z zapałem ćwiczyli resuscytację krążeniowo – oddechową na fantomie. Spotkanie to pozostawiło w pamięci uczniów przekonanie, że pierwsza pomoc jest niezwykle istotna i bardzo dużo zależy od posiadanej wiedzy i wyćwiczonych zachowań.

Celem spotkania było propagowanie wiedzy na temat pierwszej pomocy i właściwego reagowania w przypadku zagrożenia życia ludzkiego.

 

 

tekst i zdjęcia: Marta Łyskawka