WF z Klasą

WF z Klasą

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło rok szkolny 2015/2016 rokiem „Otwartej szkoły”.

W imię tej idei „otwieramy szkołę” poprzez uczestnictwo w III edycji programu „WF z Klasą”, której hasłem przewodnim jest „Przewrót na WF-ie”.

W III edycji wprowadzimy ścieżki edukacyjne: zdrowotną i turystyczno-regionalną. Będą realizowane przez cały rok szkolny.

Wraz z zakończeniem roku podsumowaliśmy II edycję WF z klasą, nasza szkoła spełniła wszystkie wymagania i otrzymała Certyfikat WFu z Klasą. Za nami aktywny sportowy rok.

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom szkoły za aktywny udział i zaangażowanie.