WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

  1. Organ prowadzący szkołę: Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew

+48 62 7428 300

+48 62 7428 311

  1. Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatura w Kaliszu- dyrektor Violetta Słupianek

+48 62 7232 033

784 919 679

  1. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Pleszewie

+48 62 50 81 330

telefon alarmowy (całodobowy):

694 534 040 lub 570 590 620

  1. Służby medyczne

999 lub 112

  1. Inspekcja sanitarna w sprawie koronawirusa

+48 22 25 00 115