Warsztaty przyrodnicze w ramach lekcji biologii

Warsztaty przyrodnicze w ramach lekcji biologii

Od września uczniowie klasy medyczno-sportowej pleszewskiej dwójki uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych, w których każdy z uczestników miał możliwości osiągania sukcesów edukacyjnych na miarę swoich możliwości.

 

IMG_20161207_083632 (Medium)

Poprzez te zajęcia, uczniowie rozwijali samodzielne, twórcze myślenie, chętnie współpracowali samodzielnie i zespołowo oraz rozwijali  swoje zainteresowania biologią.
Aby osiągnąć odpowiedni poziom zaangażowania uczniów stosowane były  na zajęciach metody praktyczne: ćwiczenia i pomiary z zastosowaniem kart pracy. Uczestnicy korzystali  ze sprzętu laboratoryjnego, odczynników chemicznych, mikroskopów i innych sprzętów i urządzeń specjalistycznych.

Zrealizowano także zajęcia mające na celu zapoznanie uczestników  z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, uwrażliwienie na krzywdę drugiego człowieka, a przede wszystkim zaszczepienie idei niesienia bezinteresownej pomocy. Zaplanowane cele zajęć zrealizowano. Została poszerzona wiedza i umiejętności przyrodniczo-medyczne.

tekst i zdjęcia: E. Kuczyńska