Warsztaty klas VIII

Warsztaty klas VIII

4 kwietnia 2023 r. uczniowie klas VIII odbyli nietuzinkowe spotkanie z warsztatami  dotyczącymi praw i wartości państw członkowskich Unii Europejskiej. Zajęcia prowadzili  pan profesor dr hab. Marcin Szewczyk, językoznawca, medioznawca, europeista, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce oraz Magdalena Świderska – koordynatorka programu Europejski Uniwersytet Latający z ramienia Fundacji Centrum Edukacji Europejskiej w Warszawie. Ponad dwugodzinne spotkanie rozpoczęło się quizem w którym uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę dotycząca UE oraz zadecydować, które z wartości tej organizacji są dla nich najważniejsze. Część pierwszą spotkania zakończył krótki wykład profesora Szewczyka nawiązujący do tematu przewodniego spotkania. Po krótkiej przerwie uczniowie przystąpili do części warsztatowej. Podzieleni na grupy zobrazowali na kartkach papieru najistotniejsze prawa zagwarantowane przez UE. Powstały niezwykle ciekawe i często zaskakujące prace, które młodzież krótko omówiła. Było to intensywne, inspirujące i niezwykle zajmujące spotkanie. Dziękujemy!