Uzupełnienie oświadczeń – GRANTY PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Uzupełnienie oświadczeń – GRANTY PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Miasto i Gmina Pleszew, na wniosek Centrum Projektów Cyfrowa Polska, prosi o uzupełnienie złożonych oświadczeń w programie  „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa w terminie do 15 grudnia 2021 r.

Uzupełnienie złożonych oświadczeń obejmuje:

  1. Potwierdzenie stopnia pokrewieństwa poprzez złożenie następujących dokumentów (akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu) i informacji identyfikujących członków rodziny (np. numer PESEL).
  2. Potwierdzenie, że członek rodziny wskazany w oświadczeniu był pracownikiem PGR (np. umowa o pracę, świadectwo pracy).

Dokumenty, o których mowa powyżej proszę składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w Biurze Obsługi interesantów (parter) lub w biurze 110 (I piętro).

W przypadku nieuzupełnienia dokumentów, złożone oświadczenia pozostaną bez rozpatrzenia.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 062 7428 340 lub 062 7428-341.

UWAGA: Uzupełnienie dotyczy rodziców/opiekunów prawnych, osób składających oświadczenie we własnym imieniu, którzy nie dołączyli w/w dokumentów w złożonych wcześniej oświadczeniach.