Uczymy się ratować

Uczymy się ratować

Aby jeszcze lepiej zrozumieć znaczenie słów, że „życie ludzkie jest dobrem największym”, uczniowie klasy III e wraz z wychowawczynią zaprosili na zajęcia ratownika medycznego -p. Dominika Kołaskiego.

Na początku spotkania p. Dominik opowiedział dzieciom o swojej pracy, a uczniowie przypomnieli numery alarmowe i sposób, w jaki należy wezwać pomoc. Następnie odbyła się część praktyczna zajęć, podczas której dzieci dowiedziały się, jak postępować w razie krwotoku z nosa, omdlenia i jak pomóc osobie nieprzytomnej zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Spotkanie odbyło się w bardzo miłej atmosferze.

Na zakończenie uczniowie otrzymali dyplomy ukończenia kursu pierwszej pomocy oraz podziękowali p. Dominikowi za cenną lekcję.

Tekst i zdjęcia: Anna Kramer