Boomwhackersy i modele zwierzątek z chrupek…

Boomwhackersy i modele zwierzątek z chrupek…

„PROJEKTOR – wolontariat studencki” to kluczowy program realizowany przez Fundację Rozwoju Wolontariatu. Autorem i Fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

W czwartek 18.02.2016 r. dwie przemiłe studentki pedagogiki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyjechały do naszej szkoły, aby przeprowadzić cykl zajęć z uczniami klasy Vc.

12769455_1136185213078957_280964447_n

Zajęcia rozpoczęły się od spisania kontraktu między uczniami a prowadzącymi zajęcia oraz wzajemnym poznaniu i przedstawieniu się. W ciągu następnych godzin, które minęły bardzo szybko dzieci nauczyły się grać na kolorowych rurach – boomwhackersy, skonstruowały z chrupek modele zwierzątek i bawiły się w zabawy integrujące zespół klasowy. Studentki – wolontariuszki zadbały również o dobre samopoczucie dzieci serwując im wafle i soki owocowe. Wszyscy w doskonałych humorach i wzbogaceni o nowe zdolności wrócili do domu.

Następna wizyta wolontariuszek podczas obchodów dni otwartych szkoły.

tekst i zdjęcia: B. Półtoraczyk-Cendrowska